You are here

Miasta

Glovo
36% (83 votes)
Stuart
9% (20 votes)
Wolt
8% (18 votes)
Uber Eats
11% (26 votes)
Wszystkie są żałosne bo nie wiadomo jak działa ich algorytm
37% (85 votes)
Total votes: 232