You are here

Miasta

Glovo
35% (64 votes)
Stuart
9% (17 votes)
Wolt
8% (14 votes)
Uber Eats
11% (20 votes)
Wszystkie są żałosne bo nie wiadomo jak działa ich algorytm
37% (68 votes)
Total votes: 183