You are here

Miasta

Glovo
41% (37 votes)
Stuart
13% (12 votes)
Wolt
6% (5 votes)
Uber Eats
10% (9 votes)
Wszystkie są żałosne bo nie wiadomo jak działa ich algorytm
30% (27 votes)
Total votes: 90