You are here

Miasta

Glovo
37% (11 votes)
Stuart
7% (2 votes)
Wolt
7% (2 votes)
Uber Eats
13% (4 votes)
Wszystkie są żałosne bo nie wiadomo jak działa ich algorytm
37% (11 votes)
Total votes: 30